Green Finance Capital AG

Green Finance Capital AG

Opportunità di investimento sostenibili

V svoji funkciji upravljavskega, administrativnega in svetovalnega organa tvori Green Finance Capital AG trdno jedro gospodarske dejavnosti okoli poslovnih področij nepremičnin, izdajanja finančnih produktov, financiranja, obnovljivih virov energije in svetovanja pri upravljanju. V skladu z vodilnim načelom trajnostne ekonomske učinkovitosti celotna skupina Green Finance postavlja standarde v finančnem, energetskem in nepremičninskem sektorju.

Poleg tega je družba znotraj skupine odgovorna za pridobivanje, upravljanje in razpolaganje z vsemi tipi premoženja, sodelovanje in financiranje drugih podjetij ter pridobivanje in komercializacijo patentov, licenc in pravic ter za vse s tem povezane poslovne transakcije.

Naložbene priložnosti, ki se ujemajo z utripom časa ter so povezane s priložnostmi in tveganji.

Green Finance
PRIMER IZRAČUNA V CHF

NEZAVEZUJOČ PRIMER IZRAČUNA

Green Finance Capital AG
CHF Bond 2024-2029

Green Finance
PRIMER IZRAČUNA V CHF

NEZAVEZUJOČ PRIMER IZRAČUNA

Green Finance Capital AG
Step-Up CHF Bond 2024-2032

Green Finance
PRIMER IZRAČUNA V EUR

NEZAVEZUJOČ PRIMER IZRAČUNA

Green Finance Capital AG
Subordinated Step-Up Bond 2024-2029

Green Finance
PRIMER IZRAČUNA V EUR

NEZAVEZUJOČ PRIMER IZRAČUNA

Green Finance Capital AG
Subordinated Step-Up Bond 2024-2032

Green Finance
PRIMER IZRAČUNA V CHF

NEZAVEZUJOČ PRIMER IZRAČUNA

Green Finance Capital AG Podrejena Step-Up Obveznica 2022-2030

Green Finance
PRIMER KALKULATORJA GFC8

NEZAVEZUJOČ PRIMER IZRAČUNA

Kvalificirano podrejeno posojilo GFC8

THE GREEN FINANCE GROUP

Spoznajte naša hčerinska podjetja družbe Green Finance Group AG: