Trenutne in pretekle javne ponudbe

KMG

Green Finance Capital AG Bearer Bond 2024
Prospekt od 30.04.2024 | Green Finance Capital AG

Green Finance Capital AG Subordinated Step-Up Bond 2024-2032
Prospekt od 02.04.2024 | Green Finance Capital AG

Green Finance Capital AG Step-Up CHF Bond 2024-2032
Prospekt od 02.04.2024 | Green Finance Capital AG

Green Finance Capital AG Subordinated Step-Up Bond 2024-2029
Prospekt od 02.04.2024 | Green Finance Capital AG

Green Finance Capital AG CHF Bond 2024-2029
Prospekt od 02.04.2024 | Green Finance Capital AG

ODPOVEDANE PONUDBE:

Green Finance Bond 8 | PODREJENA OBVEZNICA STEP-UP 2023-2031
Prvi dodatek k obveznici Green Finance 8 | SUBORDINIRANA STEP-UP obveznica 2023-2031

GFC8 | Kvalificirano podrejeno posojilo 2021 – vpis ni mogoč

Prvi dodatek k prospektu za trg kapitala z dne 25. februarja 2021 – vpis ni mogoč
Dodatek z dne 13. oktobra 2022 I Green Finance Capital AG
GREEN FINANCE CAPITAL AG SUBORDINIRANA STEP-UP CHF BOND 2022-2030 – vpis ni mogoč
Green Finance Bond 8 | PODREJENA STEP-UP OBVEZNICA 2022-2030 – vpis ni mogoč
Green Finance Bond 8 | PODREJENA STEP-UP OBVEZNICA 2021 – vpis ni mogoč
Green Bond 8 | PODREJENA STEP-UP OBVEZNICA 2020 – vpis ni mogoč