Trenutne in pretekle javne ponudbe

KMG

Green Finance Bond 8 | PODREJENA OBVEZNICA STEP-UP 2023-2031
Prvi dodatek k Prospektu kapitalskega trga z dne 25. februarja 2021:
Dodatek z dne 13. oktobra 2022 I Green Finance Capital AG

ODPOVEDANE PONUDBE:

GREEN FINANCE CAPITAL AG SUBORDINIRANA STEP-UP CHF BOND 2022-2030 – vpis ni mogoč
Green Finance Bond 8 | PODREJENA STEP-UP OBVEZNICA 2022-2030 – vpis ni mogoč
Green Finance Bond 8 | PODREJENA STEP-UP OBVEZNICA 2021 – vpis ni mogoč
Green Bond 8 | PODREJENA STEP-UP OBVEZNICA 2020 – vpis ni mogoč