Green Finance Bond 8
SUBORDINATED STEP-UP BOND 2023-2031

English

FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

Az alábbi honlapon és a jelen honlaphoz kapcsolódó honlapokon (együttesen a „Honlapkeresztül elérhető információk és dokumentumok (a továbbiakban: „Információ”) csak olyan személyek számára továbbíthatók, akiknek a székhelye, lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye (együttesen a „Lakóhely”)Információcsak olyan személyek számára továbbíthatók, akiknek a székhelye, lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye (együttesen a „Lakóhely„) Liechtensteinben, Ausztriában, Bulgáriában, Horvátországban, a Csehországban, Németországban, Olaszországban, Luxemburgban, Lengyelországban, Romániában, Szlovákiában, Szlovéniában vagy Svájcban (az „Ajánlati Államok„); az információ nem továbbítható vagy tehető hozzáférhetővé az Ajánlattevő országok valamelyikén kívül lakóhellyel rendelkező személyek számára.
Különösen nem továbbítható vagy tehető hozzáférhetővé az információ amerikai személyek („amerikai személyek” az Egyesült Államok 1933. évi értékpapírtörvényének S. szabályzata („Securities Act„) meghatározása szerint) számára.

A Green Finance Capital AG (a „Kibocsátó„) „Green Finance Capital AG Subordinated Step-Up Bond 2023-2031” („Kötvények„) elnevezésű, az alábbi Honlapon ismertetett kötvényeit kizárólag az Ajánlati Államokban kínálják a nyilvánosság számára. Azok a személyek, akik nem rendelkeznek Lakóhellyel az említett Ajánlati Államok valamelyikében, ki vannak zárva a Kötvények nyilvános ajánlattételéből, és nem kerülnek megszólításra. Ennek megfelelően a Kibocsátó Kötvényeire vonatkozó nyilvános ajánlattételre az Ajánlati Államokon kívül nem kerül sor; ezért nem kerül sor nyilvános ajánlattételre USA Személyek részére vagy USA Személyek nevében vagy helyett eljáró személyek részére vagy más, az Egyesült Államokban vagy az Ajánlati Államokon kívül lakóhellyel rendelkező személyek részére.

A jelen Honlapon található Információ ezért nem minősül sem a Kibocsátó Kötvényeinek vételére vagy eladására vonatkozó ajánlatnak, sem pedig felhívásnak megfelelő vételi ajánlatok benyújtására olyan személyek számára, illetve olyan személyek által, akiknek a Lakóhelye az Ajánlati Államokon kívül van. Az Információ nem szólít meg olyan személyeket, akik olyan joghatóság alatt állnak, ahol az említett Információ közlése jogellenes lenne. A Honlap minden felhasználójának saját felelőssége, hogy tájékozódjon a rá vonatkozó korlátozásokról, és azokat betartsa.

A jelen Honlapon található Információ nem terjeszthetők az Ajánlati Államokon kívül, beleértve, de nem kizárólagosan, az Egyesült Államokban vagy bármely olyan államban, amely nem Ajánlati Állam, általánosan terjesztett kiadványokban vagy médiában. A Honlapon ismertetett Kötvényeket nem jegyezték be és nem is fogják bejegyezni az USA Értékpapír Törvénye alapján, és nem kínálhatók vagy értékesíthetők USA Személyeknek az USA Értékpapír Törvénye szerinti nyilvántartásba vétel vagy az USA Értékpapír Törvényének nyilvántartásba vételi követelményei alóli alkalmazandó mentesség hiányában.

E korlátozások be nem tartása az alkalmazandó értékpapír-jogszabályok megsértésének minősülhet. A Kötvények bármely Ajánlati Államon kívüli ajánlása és értékesítése kizárólag (nem bejelentésköteles) zártkörű forgalomba hozatalként és/vagy minősített befektetőknek történik, az alkalmazandó értékpapír-jogszabályoknak megfelelően

A Kibocsátó kötvényeinek ajánlata, vásárlása vagy jegyzése kizárólag (i) a liechtensteini FMA („FMA„) által 2023. június 2-án jóváhagyott tájékoztató („Tájékoztató„) és (ii) a Tájékoztatónak a liechtensteini FMA által 2024. január 12-én jóváhagyott első kiegészítése („Kiegészítés„) alapján történik. A tájékoztatóról és a kiegészítésről értesítették a kibocsátó országok (Liechtenstein és Svájc kivételével) illetékes felügyeleti hatóságait, és a kibocsátó honlapján(https://www.greenfinance-capital.com/bond23/) közzétették. A tájékoztató és a kiegészítés ingyenesen letölthető ezen a linken, valamint papíralapon a kibocsátó székhelyén. A tájékoztatót és a kiegészítést Svájcban a pénzügyi szolgáltatásokról szóló törvénynek megfelelően hagyták jóvá.

A Kibocsátó felhívja a figyelmet arra, hogy a Tájékoztató és a Kiegészítés FMA általi jóváhagyása nem értelmezhető a kínált Kötvények vagy a Kibocsátó jóváhagyásaként. A Kibocsátó azt ajánlja, hogy a potenciális befektetők a befektetési döntés meghozatala előtt olvassák el a Tájékoztatót és a Kiegészítést, hogy teljes mértékben megértsék a Kötvényekbe történő befektetéssel járó lehetséges kockázatokat és előnyöket.

A Kibocsátó nem vállal garanciát arra, hogy a jelen Honlapon ismertetett Kötvények minden befektető számára alkalmasak befektetésre. Ezért a jelen Honlapon található Információk nem értelmezhetők a Kibocsátó Kötvényeinek jegyzésére vagy egyéb módon történő megszerzésére vonatkozó ajánlásként. Az Információk nem helyettesítik a befektetési tanácsadást.

A Kibocsátó az Információt minden garancia nélkül bocsátja rendelkezésre, hogy az bármikor visszakereshető, vagy hogy az alkalmas lenne egy adott célra. Az Információ és a Kötvények múltbeli teljesítménye nem utal a jövőbeni teljesítményre. A Kibocsátó Kötvényei és általában az értékpapírok vagy pénzügyi eszközök vásárlása kockázatokat rejt magában, és kedvezőtlen körülmények között a befektetett tőke részleges vagy teljes elvesztését eredményezheti.

A jelen weboldal felhasználóinak kizárólagos felelőssége az itt elérhető információk elemzése, valamint a Kibocsátó kötvényeibe történő befektetés lehetőségeinek és kockázatainak mérlegelése és értékelése. Bármilyen befektetési döntés meghozatala előtt ajánlott elolvasni a tájékoztatót és a kiegészítést, valamint szakmai tanácsot kérni, figyelembe véve a pénzügyi eszközökkel kapcsolatos korábbi tapasztalatait és ismereteit, egyéni pénzügyi és befektetési helyzetét és egyéni kockázati hajlandóságát.

Az alábbi weboldalhoz történő hozzáféréshez meg kell erősítenie, hogy

  1. a) elolvasta és megértette a fent említett nyilatkozatokat,
  2. b) betartja az abban foglalt korlátozásokat
  3. c) nem USA Személy (az USA Értékpapír Törvénye szerinti S rendelkezés értelmében), és nem rendelkezik Lakóhellyel az Egyesült Államokban vagy az Ajánlati Államok bármelyikén kívül,
  4. d) nem járhat el az Ajánlati Államok bármelyikén kívül található személyek nevében, és nem közölhet Információt olyan személyekkel, akik számára az ilyen Információhoz való hozzáférés nem engedélyezett.