Green Finance EURO Bond 2023

Green Finance Capital AG
Subordinated Step-up Bond 2023-2031

Az alárendelt Step Up Bond 2023-ból származó forrásokat ingatlanokba és más fenntartható projektekbe történő befektetésekre használjuk. Ez a fenntartható termék magas kamatlábával szintén az idők szavát követi. Az ebbe a termékbe történő befektetés azonban magas kockázattal is jár, akár a teljes veszteségig (tőke és kamat).

MEGJEGYZÉSEK

A „Kamat” nem azt jelenti, hogy a kamat garantált, hanem azt, hogy a kamatot fix kamatlábak alapján számítják ki (szemben a változó kamatozással, amely esetben a pénzügyi eszközök kamatlába egy referencia-kamatlábtól vagy pénzpiaci kamatlábtól függ). A Kötvényekbe történő befektetés nem minden befektető számára alkalmas vagy megfelelő. A Kötvények egyszeri törlesztésűek, ami azt jelenti, hogy mind a befektetett tőke, mind a kamat (a kamatos kamattal együtt) csak a futamidő végén (vagy korai visszaváltás esetén indoklással történő felmondással) esedékes. A befektetett tőke visszafizetése, valamint a kamatok és kamatos kamatok kifizetése többek között a Kibocsátó hitelképességétől is függ a Lejárat Napján, illetve korai visszaváltás esetén, indoklással történő lejárat előtti felmondás alkalmával a Lejárat Napján (egyszeri törlesztés és minősített alárendelés). A Kötvényekbe történő befektetés a befektetett tőke teljes elvesztését eredményezheti. A kamatkifizetések (beleértve a kamatos kamatot is) nem garantáltak. Kérjük, olvassa el a Tájékoztatót, és fordítson különös figyelmet az abban foglalt kockázati tényezőkre.

Nem kötelező érvényű mintakalkuláció

*jegyzési időpont: 2023. július 1.

Az előre jelzett hozam nem garantált, és alacsonyabb is lehet. A Kötvények egyszeri törlesztésűek, ami azt jelenti, hogy mind a befektetett tőke, mind a kamatok (beleértve a kamatos kamatot is) csak a futamidő végén (vagy korai visszaváltás esetén indoklással történő felmondással) esedékesek. Ez az alábbiakban ismertetett kamatos kamat hatáshoz vezethet. Lehetséges azonban a befektetett tőke, valamint a kamat és a kamatos kamat teljes elvesztése is. Az egyszeri törlesztés és a befektetőnek a Kibocsátóval szembeni követeléseinek (tőke és kamat, beleértve a kamatos kamatot is) minősített alárendeltsége miatt a tőke visszafizetése és a kamatok kifizetése, beleértve a kamatos kamatot is, többek között a Kibocsátó hitelképességétől is függ a futamidő végén, illetve korai visszaváltás esetén a lejárat időpontjában. A minta számítás során az esetleges adók nem lettek figyelembe véve és nem kerültek levonásra.

Green Finance
EURO MINTA KALKULÁTOR

KÖTELEZŐ ERŐVEL NEM RENDELKEZŐ SZÁMÍTÁSI PÉLDA

Green Finance Capital AG Subordinated Step-Up Bond 2023-2031

Tények

Kibocsátó
Green Finance Capital AG

Értékpapír-azonosító szám:
(ISIN) LI1268920041

Jogi személy azonosítója (LEI):
52990003C6FKCKSZS240

Ajánlati Államok
Liechtenstein, Ausztria, Németország, Luxemburg, Csehország,
Bulgária, Olaszország, Szlovákia, Lengyelország, Románia, Szlovénia, Horvátország, Svájc

Általános szerződési feltételek
lásd a tájékoztatót és a kiegészítést (elérhető a következő címen: https://www.greenfinance-capital.com/bond23/).

A kibocsátás státusza / típusa:
minősített alárendeltségű

Biztosíték
nincs

Tartózkodási kötelezettség
nincs

Kibocsátási volumen
25 000 000,00 EUR

Kibocsátási ár:
a névérték 100 %-a

Címlet:
1,00 EUR

Minimális jegyzési összeg:
1.000,00 EUR

Kamatszelvény:
2023. július 1-jétől (beleértve) 2027. június 30-ig (beleértve) évi 3,00 %
2027. július 1-jétől (beleértve) 2031. június 30-ig (beleértve) évi 8,00 %
plusz a felhalmozott és ki nem fizetett kamatok kamatos kamatai

Lejárat
a futamidő végén

Futamidő:
2023. július 1. (beleértve) – 2031. június 30. (beleértve)

Lejárat időpontja:
2031. július 2.

Visszaváltási arány a lejáratkor
A névérték 100 %-a

Bevezetés:
Nem várható

Értéknap:
2023. július 1., ezt követően minden hónap 1. vagy 15. napja

Tervezett felhasználás:
A kibocsátó a kibocsátásból származó bevételt a Green Finance Group vállalatai rendelkezésére fogja bocsátani.

Megszűnés:
Sem a Kötvénytulajdonosok, sem a Kibocsátó nem jogosult rendes felmondásra. A Kötvénytulajdonosok és a
Kibocsátó megfelelő indokolással rendkívüli felmondásra jogosultak.

Részletes információk, beleértve a kockázati tényezőket:
Tájékoztató és kiegészítés (elérhető: https://www.greenfinance-capital.com/bond23/)

A minősített alárendelés jelentése:

A Kötvényekből eredő kötelezettségek a Kibocsátó nem alárendelt pénzügyi eszközökből eredő kötelezettségei és/vagy egyéb nem alárendelt kötelezettségei alá vannak rendelve. A Kibocsátó felszámolása, fizetésképtelensége vagy a fizetésképtelenség elkerülésére irányuló eljárás esetén a Kibocsátónak a Kötvényekből eredő kötelezettségei a nem alárendelt kötelezettségek jogosultjait illető követelésekhez képest hátrébb sorolandók. Ilyen esetekben a Kötvényekkel kapcsolatos kifizetés csak akkor történik meg, ha a Kibocsátóval szembeni, a Kötvények szerinti kötelezettségekhez képest előre sorolt kötelezettségekből eredő valamennyi követelés teljes mértékben kielégítésre került. A Kötvények feltételei szerint a befektetőknek a Kötvények jegyzésekor el kell fogadniuk, hogy a Kötvényekből eredő kötelezettségek teljesítése érdekében nem indíthatnak fizetésképtelenségi eljárást a Kibocsátó ellen; az ilyen kötelezettségek nem vehetők figyelembe annak megítélése során, hogy a Kibocsátó eladósodott-e. A Kötvények alapján történő kifizetésekre mindaddig nem kerül sor, amíg a Kibocsátó saját tőkéje negatív vagy negatívvá válhat a Kibocsátó által a Kötvények alapján történő kifizetés következtében.

VAN KÉRDÉSE?

Felelősségi nyilatkozat:

Ez a közlemény az (EU) 2017/565 felhatalmazáson alapuló rendelet szerinti marketingközleménynek és az (EU) 2017/1129 rendelet szerinti reklámozásnak minősül. Ez a közlemény nem minősül sem vételi vagy eladási ajánlatnak, sem a Green Finance Capital AG („Kibocsátó”) Green Finance Capital AG 2023-2031. évi alárendelt kamatlépcsős kötvényeire („Kötvények„) vonatkozó vételi ajánlat benyújtására vonatkozó felhívásnak, sem pénzügyi elemzésnek, befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. A Kibocsátó kötvényeinek nyilvános ajánlattételére kizárólag Liechtensteinben, Ausztriában, Bulgáriában, Horvátországban, a Cseh Köztársaságban, Németországban, Olaszországban, Luxemburgban, Lengyelországban, Romániában, Szlovákiában, Szlovéniában és Svájcban („Ajánlattevő Államok„) kerül sor az ezen Ajánlattevő Államokban illetőséggel rendelkező befektetők számára az alábbi feltételek alapján. (i) a 2023. június 2-i keltezésű tájékoztató és (ii) a 2024. január 12-én kelt kiegészítés, amelyet az FMA jóváhagyott és az Ajánlattevő államok (kivéve Liechtenstein és Svájc) illetékes felügyeleti hatóságainak bejelentett („Tájékoztató” és„Kiegészítés„). A tájékoztatót és a kiegészítést Svájcban a pénzügyi szolgáltatásokról szóló törvénnyel (FinSA) összhangban hagyták jóvá. A Kibocsátó felhívja a figyelmet arra, hogy a Tájékoztató és a Kiegészítés FMA általi jóváhagyása nem értelmezhető a kínált kötvények jóváhagyásaként. A tájékoztatót és a kiegészítést elektronikus formában a kibocsátó honlapján, a https://www.greenfinance-capital.com/bond23/ címen teszik közzé, és PDF formátumban, valamint papíralapon ingyenesen letölthető a kibocsátó székhelyén. A Kibocsátó azt ajánlja, hogy a potenciális befektetők a befektetési döntés meghozatala előtt olvassák el a Tájékoztatót és a Kiegészítést, hogy teljes mértékben megértsék a Kötvényekbe történő befektetéssel járó lehetséges kockázatokat és előnyöket. A Kibocsátó továbbá azt ajánlja, hogy a potenciális befektetők kérjenek részletes tanácsadást, figyelembe véve egyéni pénzügyi és befektetési helyzetüket, a pénzügyi eszközökkel kapcsolatos ismereteiket és tapasztalataikat, valamint kockázattűrő képességüket. A kötvényekbe és általában a pénzügyi eszközökbe történő befektetés kockázatokkal jár, és kedvezőtlen körülmények között a befektetett tőke részleges vagy teljes elvesztéséhez vezethet. A múltbeli teljesítmény nem enged következtetéseket levonni a jövőbeli teljesítményre vonatkozóan. Ennek a közleménynek nem címzettjei azok a személyek, akik az Egyesült Államokban lakóhellyel, tartózkodási hellyel vagy szokásos tartózkodási hellyel nem rendelkeznek, és különösen nem szólít meg amerikai személyeket („USA Személy„, ahogyan azt az Egyesült Államok 1933. évi Értékpapír Törvényének S szakasza meghatározza, „USA Értékpapír Törvénye„). A Kötvények semmilyen nyilvántartásban nem szerepelnek és nem is fognak szerepelni az USA Értékpapír Törvénye alapján. A jelen közleménynek a Kibocsátó előzetes hozzájárulása nélküli bármilyen formában, részben vagy egészben történő sokszorosítása vagy terjesztése tilos.