Green Finance Capital AG

O nás

Spoločnosť Green Finance Capital AG zabezpečuje financovanie spoločností skupiny Green Finance Group ako riadiaci, administratívny a poradenský orgán a zároveň aj ako emitent finančných nástrojov a investícií. V súlade s hlavnou zásadou udržateľnej ziskovosti je skupina Green Finance Group aktívna vo finančnom, energetickom a realitnom sektore a angažuje sa najmä v obchode s nehnuteľnosťami, financovaní, v obnoviteľných zdrojoch energie a poradenstve v oblasti riadenia.

Spoločnosť Green Finance Capital AG realizuje investície a emituje finančné nástroje, ktoré sú spojené s príležitosťami a rizikami, a výsledné výnosy poskytuje skupine Green Finance Group vo forme úverov.

SKUPINA GREEN FINANCE GROUP

Spoločnosť Green Finance Group AG a jej dcérske spoločnosti pôsobia na medzinárodnej úrovni a ponúkajú široké portfólio služieb.
Beprechung mit Notebook an Tisch
Besprechungsbild mit Model des GBC Wien auf dem Tisch
Gruppenfoto der Direktoren von Green Finance
Visualisierung des MEG Weng mittels 3d Modell
3d Visualisierung des GBC Wien
GBC-Graz
Schloss Hantberg
MEG Mauerkirchen
Luftaufnahme des Hotel Römerstein

Ako materská spoločnosť medzinárodnej skupiny Green Finance Group sa spoločnosť Green Finance Group AG zameriava na udržateľné stratégie v modernom podnikateľskom svete. Základom úspechu skupiny Green Finance Group sú dlhodobé obchodné vzťahy a uvedomelé zameranie sa na udržateľnosť a životné prostredie.

Green Finance Broker AG je expertom skupiny na riadenie, správu a poradenstvo. Jej medzinárodná sieť zahŕňa viac ako 6 500 spolupracujúcich partnerov v šiestich krajinách a viac ako 50 700 vzťahov so zákazníkmi.

Spoločnosť Green Finance Capital AG je ako jadro skupiny zodpovedná za financovanie spoločností skupiny Green Finance Group a poskytuje tak kapitál pre obchodné oblasti rozvoja nehnuteľností, kapitálových investícií a obnoviteľných zdrojov energie.

Spoločnosť Zenith GmbH je súčasťou skupiny Green Finance Group od januára 2021. Spoločnosť, ktorá bola pôvodne založená v roku 2013, poskytuje služby okrem iného v oblasti sprostredkovania úverov, sprostredkovania poistenia a spracovania údajov.

Spoločnosť LVA24 Prozessfinanzierung GmbH je súčasťou skupiny Green Finance Group od novembra 2019 a zaoberá sa úhradou právnych nákladov poškodených strán s cieľom ich podpory pri vymáhaní ich nárokov.

Spoločnosť ImmoWerte GmbH sa zaoberá rôznymi obchodnými činnosťami: prenájom hnuteľného majetku, development a prenájom nehnuteľností. Spoločnosť kladie osobitný dôraz na akvizíciu a revitalizáciu nehnuteľností, u ktorých sa očakáva zvýšenie hodnoty.

Spoločnosť Green Assets AT GmbH bola založená za účelom akvizície, rozvoja a prenájmu nových developerských projektov. Účelom spoločnosti Green Asstets AT GmbH je nadobúdanie, správa, prenájom a prevádzka nehnuteľností, ako aj vlastníctvo a nákup podielov v spoločnostiach.

Obchodným účelom spoločnosti Green Castle Hantberg GmbH je vlastníctvo, prevádzka, rozvoj a prenájom hradu Hantberg vrátane okolitých nehnuteľností. Adresa zámku Hantberg je Johnsdorf 4, 8350 Fehring, Rakúsko.

Spoločnosť Green Business Center Graz GmbH je vlastníkom nehnuteľnosti na adrese 8041 Graz, Liebenauer Hauptstrasse 82c, Rakúsko vrátane administratívnej budovy, ktorá sa na nej nachádza. Účelom spoločnosti je vlastníctvo, prevádzka a prenájom tejto nehnuteľnosti.

Green Business Center Linz GmbH je vlastníkom Green Business Centre v rakúskom Linzi. Green Business Center v Linzi je moderný viacúčelový kancelársky komplex s reštauráciami a podzemným parkoviskom.

Spoločnosť Green Business Center Wien GmbH je vlastníkom nehnuteľnosti na adrese 1110 Wien, Leberstrasse 122, Rakúsko. Cieľom spoločnosti je vlastníctvo, výstavba a prenájom novej administratívnej a obchodnej budovy.

Firemným cieľom spoločnosti Green Hotel Römerstein GmbH je vlastniť nehnuteľnosť a poskytovať služby veľkému počtu hostí. Napriek svojej centrálnej polohe ponúka hotel postavený v roku 1991 oázu pokoja a samoty, ďaleko od ruchu masovej turistiky. Adresa hotela je: Henndorf-Therme 18, 8282 Bad Loipersdorf.