Green Finance Capital AG

O nás

Spoločnosť Green Finance Capital AG zabezpečuje financovanie spoločností skupiny Green Finance Group ako riadiaci, administratívny a poradenský orgán, ako aj emitent finančných nástrojov a investícií, ktoré nie sú predmetom poradenstva. V súlade s hlavnou zásadou udržateľnej ziskovosti skupina Green Finance Group stanovuje štandardy v oblasti financií, energetiky a nehnuteľností a angažuje sa najmä v obchodných oblastiach nehnuteľností, financovania, obnoviteľných zdrojov energie a poradenstva v oblasti riadenia.

Spoločnosť Green Finance Capital AG vydáva investície, ako aj finančné nástroje, ktoré nie sú poradenskými nástrojmi a ktoré zahŕňajú príležitosti a riziká, a výsledné výnosy poskytuje skupine Green Finance Group vo forme úverov.

SKUPINA GREEN FINANCE GROUP

Spoločnosť Green Finance Group AG a jej dcérske spoločnosti pôsobia na medzinárodnej úrovni a ponúkajú široké portfólio služieb.

Green Finance Broker AG

Green Finance Broker AG

Green Finance Broker AG

Green Finance Broker AG

Green Finance Broker AG

Green Finance Broker AG

Ako materská spoločnosť medzinárodnej skupiny Green Finance Group sa spoločnosť Green Finance Group AG zameriava na udržateľné stratégie v modernom podnikateľskom svete. Základom úspechu skupiny Green Finance Group sú dlhodobé obchodné vzťahy a uvedomelé zameranie sa na udržateľnosť a životné prostredie.

Green Finance Broker AG je expertom skupiny na riadenie, správu a poradenstvo. Jej medzinárodná sieť zahŕňa viac ako 6 000 spolupracujúcich partnerov v šiestich krajinách a viac ako 47 000 vzťahov so zákazníkmi.

Spoločnosť Green Finance Capital AG je ako jadro skupiny zodpovedná za financovanie spoločností skupiny Green Finance Group a poskytuje tak kapitál pre obchodné oblasti rozvoja nehnuteľností, kapitálových investícií a obnoviteľných zdrojov energie.

Spoločnosť Zenith GmbH je súčasťou skupiny Green Finance Group od januára 2021. Spoločnosť, ktorá bola pôvodne založená v roku 2013, poskytuje služby okrem iného v oblasti sprostredkovania úverov, sprostredkovania poistenia a spracovania údajov.

Spoločnosť LVA24 Prozessfinanzierung GmbH je súčasťou skupiny Green Finance Group od novembra 2019 a zaoberá sa úhradou právnych nákladov poškodených strán s cieľom ich podpory pri vymáhaní ich nárokov.

Spoločnosť ImmoWerte GmbH sa zaoberá rôznymi obchodnými činnosťami: prenájom hnuteľného majetku, development a prenájom nehnuteľností. Spoločnosť kladie osobitný dôraz na akvizíciu a revitalizáciu nehnuteľností, u ktorých sa očakáva zvýšenie hodnoty.

Spoločnosť Green Assets AT GmbH bola založená za účelom akvizície, rozvoja a prenájmu nových developerských projektov. Účelom spoločnosti Green Asstets AT GmbH je nadobúdanie, správa, prenájom a prevádzka nehnuteľností, ako aj vlastníctvo a nákup podielov v spoločnostiach.

Obchodným účelom spoločnosti Green Castle Hantberg GmbH je vlastníctvo, prevádzka, rozvoj a prenájom hradu Hantberg vrátane okolitých nehnuteľností. Adresa zámku Hantberg je Johnsdorf 4, 8350 Fehring, Rakúsko.

Spoločnosť Green Business Center Graz GmbH je vlastníkom nehnuteľnosti na adrese 8041 Graz, Liebenauer Hauptstrasse 82c, Rakúsko vrátane administratívnej budovy, ktorá sa na nej nachádza. Účelom spoločnosti je vlastníctvo, prevádzka a prenájom tejto nehnuteľnosti.

Spoločnosť Green Business Center Linz GmbH je vlastníkom budúceho obchodného centra Green Business Center v rakúskom Linzi. Tento realitný projekt zahŕňa výstavbu moderného viacúčelového kancelárskeho komplexu s gastronómiou a podzemnou garážou.

Spoločnosť Green Business Center Wien GmbH je vlastníkom nehnuteľnosti na adrese 1110 Wien, Leberstrasse 122, Rakúsko. Cieľom spoločnosti je vlastníctvo, výstavba a prenájom novej administratívnej a obchodnej budovy.