Aktuálne a minulé verejné ponuky

KMG

Green Finance Capital AG Bearer Bond 2024
Prospekt od 30.04.2024 | Green Finance Capital AG

Green Finance Capital AG Subordinated Step-Up Bond 2024-2032
Prospekt od 02.04.2024 | Green Finance Capital AG

Green Finance Capital AG Step-Up CHF Bond 2024-2032
Prospekt od 02.04.2024 | Green Finance Capital AG

Green Finance Capital AG Subordinated Step-Up Bond 2024-2029
Prospekt od 02.04.2024 | Green Finance Capital AG

Green Finance Capital AG CHF Bond 2024-2029
Prospekt od 02.04.2024 | Green Finance Capital AG

PONUKA JE UKONČENÁ:

Green Finance Bond 8 | SUBORDINATED STEP-UP BOND 2023-2031
Prvý dodatok k dlhopisu Green Finance 8 | SUBORDINOVANÝ ŠTARTOVACÍ DLHOPIS 2023-2031

GFC8 | Kvalifikovaný podriadený úver 2021 – nie je možné upísanie

Prvý dodatok k prospektu pre kapitálový trh z 25. februára 2021 – upisovanie nie je možné
Dodatok z 13.10.2022 | Green Finance Capital AG
GREEN FINANCE CAPITAL AG SUBORDINOVANÝ STEP-UP CHF BOND 2022-2030 – upisovanie nie je možné
Green Finance Bond 8 | SUBORDINATED STEP-UP BOND 2022-2030 – upísanie nie je možné
Green Finance Bond 8 | SUBORDINATED STEP-UP BOND 2021– upísanie nie je možné
Green Finance Bond 8 | SUBORDINATED STEP-UP BOND 2020 – upísanie nie je možné