Trenutne i prethodne javne ponude

KMG

Prvi Dodatak Prospektu u pogledu tržišta kapitala od dana 25. veljače 2021. godine:
Dodatak od dana 13.10.2022. | Green Finance Capital AG

PONUDA ISTEKLA:

GREEN FINANCE CAPITAL AG PODREĐENA STEP-UP CHF OBVEZNICA 2022-2030 – nije moguća pretplata
Green Finance Bond 8 | SUBORDINATED STEP-UP BOND 2022-2030 –nije moguće davanje ponude
Green Finance Bond 8 | SUBORDINATED STEP-UP BOND 2021 –nije moguće davanje ponude
Green Bond 8 | SUBORDINATED STEP-UP BOND 2020 – nije moguće davanje ponude