Trenutne i prethodne javne ponude

KMG

Green Finance Capital AG Bearer Bond 2024
Brošura od 30.04.2024 | Green Finance Capital AG

Green Finance Capital AG Subordinated Step-Up Bond 2024-2032
Brošura od 02.04.2024 | Green Finance Capital AG

Green Finance Capital AG Step-Up CHF Bond 2024-2032
Brošura od 02.04.2024 | Green Finance Capital AG

Green Finance Capital AG Subordinated Step-Up Bond 2024-2029
Brošura od 02.04.2024 | Green Finance Capital AG

Green Finance Capital AG CHF Bond 2024-2029
Brošura od 02.04.2024 | Green Finance Capital AG

PONUDA ISTEKLA:

Green Finance Bond 8 | SUBORDINATED STEP-UP BOND 2023-2031
Prvi dodatak Green Finance Bond 8 | PODREĐENA STEP-UP OBVEZNICA 2023-2031

GFC8 | Kvalificirani podređeni zajam 2021. – upis nije moguć

Prva dopuna prospekta tržišta kapitala od 25. veljače 2021. – nije moguć upis
Dodatak od dana 13.10.2022. | Green Finance Capital AG
GREEN FINANCE CAPITAL AG PODREĐENA STEP-UP CHF OBVEZNICA 2022-2030 – nije moguća pretplata
Green Finance Bond 8 | SUBORDINATED STEP-UP BOND 2022-2030 –nije moguće davanje ponude
Green Finance Bond 8 | SUBORDINATED STEP-UP BOND 2021 –nije moguće davanje ponude
Green Bond 8 | SUBORDINATED STEP-UP BOND 2020 – nije moguće davanje ponude